Rectal cancer metastases.

Metastasis of Colorectal Cancer - cysoft.ro

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Metastasis of Colorectal Cancer

Recent data demonstrate that patients with KRAS wild-type metastatic colorectal rectal cancer metastases href="http://cysoft.ro/2369-papilloma-virus-con-laser.php">papilloma virus con laser have a significantly higher chance to benefit from treatment with cetuximab or a combination of cetuximab and chemotherapy.

Date recente demonstrează că pacienţii cu cancer colorectal metastatic şi genă KRAS de tip sălbatic au posibilităţi semnificativ mai mari de a beneficia de pe urma tratamentul cu cetuximab sau de asocierea cetuximabului cu chimioterapia.

When not to operate in rectal cancer?

In metastatic colorectal cancer, Xeloda taken on its own has been compared with the combination of 5-FU and folinic acid in two studies involving 1, patients. Pentru cancerul colorectal metastaticXeloda administrat singur a fost comparat cu administrarea de 5- FU în combinaţie cu acid folinic în cadrul a două studii care au implicat pacienţi.

Citate duplicat

In one clinical trial, AVFg, patients with metastatic colorectal cancer who were not candidates for treatment with irinotecan were included. Într- un studiu clinic, AVFg, au fost incluşi pacienţi cu cancer colorectal metastatic care nu au fost eligibili pentru tratament cu irinotecan.

rectal cancer metastases

The benefit of Avastin re-treatment in metastatic colorectal cancer patients who were exposed to Avastin in previous therapies rectal cancer metastases not been addressed in randomized clinical trials. Beneficiul repetării tratamentului cu Avastin la pacienţii cu cancer colorectal metastatic la care s- rectal cancer metastases administrat Avastin în terapiile anterioare, nu a fost analizat în studiile clinice randomizate.

In this randomised, open label, controlled clinical trial, chemotherapy oxaliplatin or irinotecan and bevacizumab were given with and without panitumumab in rectal cancer metastases first line treatment of patients with metastatic colorectal cancer.

În acest studiu clinic randomizat, deschis, controlat s- au administrat chimioterapie oxaliplatină sau irinotecan şi bevacizumab cu şi fără panitumumab ca tratament de primă linie la pacienţii cu cancer colorectal metastatic. Results from one study in metastatic colorectal cancer patients demonstrated no significant effect of bevacizumab on the pharmacokinetic of capecitabine and its metabolites, and on the pharmacokinetics of oxaliplatin, as determined by measurement rectal cancer metastases free and total platinum.

carcinom papilar tiroidian stadiul 3

Rezultatele dintr- un studiu efectuat la pacienţi cu cancer colorectal metastaticrectal cancer metastases demonstrat că nu există un efect semnificativ al bevacizumab asupra farmacocineticii capecitabinei şimetaboliţilor săi şi asupra farmacocineticii oxaliplatinei, aşa cum s- a determinat prin măsurarea cantităţii de platină libere şi totale.

Rectal cancer metastases randomised study in patients with metastatic colorectal cancer who had received initial combination treatment with oxaliplatin plus fluoropyrimidine for metastatic disease compared the combination of cetuximab and irinotecan patients with irinotecan alone patients.

EndNote 1. Cirstoiu C Ene R.

Acest studiu randomizat, efectuat la pacienţi cu cancer colorectal metastatic cărora li s- a administrat iniţial tratament asociat cu oxaliplatină plus fluoropirimidină pentru boala metastatică, a comparat asocierea cetuximab şi irinotecan pacienţi cu administrarea doar a irinotecan pacienţi.

Xeloda is used with or without other anticancer medicines in patients who have had surgery for' stage III' or' Dukes' stage C' colon cancer; metastatic colorectal cancer cancer of the large bowel that has spread to other parts of the body.

rectal cancer metastases

Xeloda este administrat împreună cu alte medicamente antineoplazice sau separat pacienţilor care au suferit o intervenţie chirurgicală pentru cancer de colon "stadiul III" sau "Dukes C"; cancerul colorectal metastatic cancerul intestinului gros care s- a răspândit în alte părţi ale organismului.

Combination therapy in second-line treatment of metastatic colorectal cancer Data from a multicentre, randomised, controlled phase III clinical study NO support the use of Xeloda in combination with oxaliplatin for the second-line treatment of metastastic colorectal cancer.

rectal cancer metastases cancer cerebral no pulmao

Terapie asociată în tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic Datele din studiul clinic NO de fază III, multicentric, randomizat, controlat, susţin utilizarea Xeloda în asociere cu oxaliplatin pentru tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic.

In metastatic colorectal cancer, Xeloda was as effective as the combination of 5-FU and folinic acid.

REVIEW-URI

rectal cancer metastases În cazul cancerului colorectal metastaticXeloda s- a dovedit la fel de eficace ca şi combinaţia de 5- FU şi acid folinic. A randomized, open-label, multicentre study of 1, patients evaluated the efficacy of bevacizumab and oxaliplatin- or irinotecan-containing chemotherapeutic regimens with and without Vectibix in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer. Un studiu clinic randomizat, deschis, multicentric, incluzând pacienţi a evaluat eficacitatea bevacizumab şi a schemelor chimioterapeutice conţinând oxaliplatină sau irinotecan cu şi fără Vectibix în tratamentul din prima linie a cancerului metastatic colorectal.

Monoterapia cu Xeloda în cancerul colorectal metastatic Datele obţinute în două studii multicentrice, randomizate, controlate, de fază III, cu protocol identic SO; SOsusţin utilizarea Xeloda ca tratament de primă linie al cancerului colorectal metastatic.

Я действительно прекрасно себя чувствую. Дальше действуем в соответствии с планом. Кстати, Эпонина, - проговорила она, обращаясь к француженке, после встречи почти все время молчавшей.

- Прошу прощения за бестактность. Мы с Ричардом излишне увлеклись разговором с Элли и видом города.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si cancer cuello utero papiloma la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Referințe bibliografice pe an

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 24 ms. Propune un exemplu.

  • Pastile pt paraziti
  • metastatic colorectal cancer - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • L papillomavirus
  • Metastasis of Colorectal Cancer - cysoft.ro
  • Bone metastases from colorectal cancer
  • Prunoiu Virgiliu - Referințe bibliografice Google Academic

Ațiputeafiinteresat