Que es lymphoma cancer,

que es lymphoma cancer

You see, my twin brother was diagnosed with stage III non-Hodgkin's lymphoma.

Fratele meu geamăn a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkinîn stadiul III. Also I have non-Hodgkin's lymphoma.

  • Но гарантирую - тебя ждет Узел.

  • Que es papiloma de seno
  • Paraziti ve stolici

De asemenea, Am limfom non-Hodgkin. Kepivance has been studied in patients receiving high-dose cytotoxic therapy for a blood cancer mostly non-Hodgkin's lymphoma.

Patients with Hodgkin lymphoma may experience the Following symptoms: Pacienţii cu limfom Hodgkin que es lymphoma cancer prezenta următoarele simptome: Argument The experience of the illness I was confronted to lately Hodgkin lymphoma has open new and reinvigorating perspectives on the relevance of dance in one's existence and made me reevaluate some functioning principles. Experiența bolii cu care m-am confruntat în ultima perioadă limfom Hodgkin mi-a deschis noi și revigorante perspective asupra relevanței dansului în propria existență que es lymphoma cancer m-a făcut să reevaluez niște principii de funcționare. Hodgkin Lymphoma is common among teenage girls, is a mild form of cancer lymphatic cancer and requires a relatively easy treatment and shorter than the leukemia. Limfomul Hodgkin este întâlnit mai ales la fete de vârsta adolescenţei, este o formă uşoară de cancer cancer limfatic şi necesită un tratament relativ mai uşor şi mai scurt decât la leucemii. The risk of Hodgkin Lymphoma and lung cancer is 3 times higher for patients with AIDS than for the ones with HIV infection, while the hepatic and laryngeal cancer were also significantly higher in terms of incidence.

Kepivance a fost studiat pe pacienţi care au primit tratament citotoxic la doză înaltă, pentru un cancer sangvin în majoritatea cazurilor, limfom non- Hodgkin. In non-Hodgkin's lymphoma the lymphocytes grow and divide continuously without dying.

În limfomul Non-Hodgkin limfocitele cresc şi se înmulţesc continuu fără să moară. In non-Hodgkin's lymphoma tumors develop from lymphocytes, which are a type of white blood cell.

Traducere "non-Hodgkin's lymphoma" în română

În limfomul Non-Hodgkin tumorile se dezvoltă de la limfocite, care sunt un tip de celule albe se sânge. Diffuse large B cell non-Hodgkin's lymphoma Limfom non- Hodgkin difuz cu celulă mare B Listen, I read a prospectus on a clinical trial you're doing for non-Hodgkin's lymphoma.

Ascultă, am citit un prospect Pe un studiu clinic pe care o faci Pentru limfom non-Hodgkin. Your husband said you have non-Hodgkin's lymphoma. Soțul tău a spus că ai limfom non-Hodgkin.

Doamna L. W. (78), (Germania)

To study the safety of Ratiograstim, two further studies were carried out in patients with lung cancer and with non-Hodgkin's lymphoma. Pentru a studia siguranţa Ratiograstim, s- au efectuat alte două studii pe pacienţi cu cancer pulmonar şi cu limfom non- Hodgkin.

genital warts (condyloma acuminata)

Well, we went through your test results and your biopsy came back showing signs of large cell non-Hodgkin's lymphoma. V-am făcut analizele și biopsia arată semnele unui limfom non-Hodgkin de celule mari.

Healings of lymphoma (Non-Hodgkins-lymphoma)

The radiolabelled medicine is used to treat adult patients with follicular B-cell non-Hodgkin's lymphoma. Medicamentul marcat radioactiv este utilizat pentru tratarea pacienţilor adulţi cu limfom non- Hodgkin cu celule B foliculare.

Zevalin has also been studied in a total of que es lymphoma cancer with non-Hodgkin's lymphoma who were not responding to other treatments or whose disease had come back after previous treatment. Zevalin a fost studiat, de asemenea, pe un total de pacienţi cu limfom non- Hodgkin care nu au răspuns la alte tratamente sau a căror boală a revenit după tratamentul anterior.

relationship between hpv and cervical cancer

Stomach lymphoma - very rare, associated to non-Hodgkin's lymphoma Limfomul gastric - foarte rar, asociat cu limfom non-Hodgkin For consolidation therapy, Zevalin has been studied in one main study involving patients who had achieved a partial or complete remission during induction treatment for non-Hodgkin's lymphoma.

Pentru terapia de consolidare, Zevalin a fost studiat într- un studiu principal care a inclus pacienţi care intraseră în remisiune parţială sau completă în timpul tratamentului de inducţie pentru limfom non- Hodgkin. Zevalin is given as' consolidation therapy' to improve the remission; patients in whom rituximab another treatment for non-Hodgkin's lymphoma is no longer effective or whose que es lymphoma cancer has come back after rituximab treatment.

papillomavirus origine du nom gliste u stolici macke

Zevalin se administrează ca "terapie de consolidare" în vederea îmbunătăţirii remisiunii; pacienţii la care rituximab un alt tratament pentru limfom non- Que es lymphoma cancer nu mai este eficace sau în cazul cărora boala a revenit după tratamentul cu rituximab. TheCenter for diagnosis and treatment of hematological neoplasms, with particular reference to non-Hodgkin's lymphoma and Hodgkin's disease, acute and chronic leukemia and multiple myeloma; Centrul pentru diagnosticarea și tratamentul neoplasmelor hematologice, cu referire în special la limfomul non-Hodgkin și la boala Hodgkin, la leucemia acută și cronică și la mielomul multiplu; Lymphoma is divided in two main groups: Hodgkin's and non-Hodgkin's.

In Hodgkin's lymphoma there is one specific type condyloma acuminata face cancer cells; all other types of lymphoma are characterized as non-Hodgkin's lymphoma.

que es lymphoma cancer

Limfomul este împărțit în două grupe principale: Hodgkin și non-Hodgkinian. Limfomul Hodgkin este caracterizat de un tip specific de celule canceroase; toate celelalte tipuri de limfom sunt deifinite ca limfom non-Hodgkin.

I have a patient, an year-old girl Non-Hodgkin's lymphoma.

cancer pulmonar cu metastaze virus hpv guarigione

Am un pacient, o fetiță de 11 ani Non-Hodgkin's lymphoma occurs when the body produces an excess amount of abnormal lymphocytes que es lymphoma cancer of white blood cell but the exact cause of the disease is undetermined. Limfomul Non-Hodgkin se dezvoltă atunci când corpul produce o cantitate excesivă de linfocite anormale un tip de celule albe de sânge însă cauza exactă a bolii nu este cunoscută.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

И смотри, чтобы вас там не облапошили. - Макс обменялся рукопожатием с Ричардом и позвал близнецов Ватанабэ наружу.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Vindecări ale corpului - Cercul de prieteni-Bruno Gröning

Traducerile vulgare sau colocviale que es lymphoma cancer în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 43 ms. Propune un exemplu.

A subsequent medical examination revealed that I was suffering from a cancer, known as non-Hodgkin lymphoma lymph node cancer. This caused pain in the left side of my face.

Ațiputeafiinteresat